Įvertinimas

Skaitmeninė takeoff programinė įranga, skirta paspartinti įvertinimo procedūrą.

ExtrAXION yra skaitmeninė takeoff programinė įranga, kuri paspartina kiekio nustatymo ir įvertinimo procedūrą, naudodama kelis alternatyvius matavimo metodus.